Pasar Sukaramai & Halat Dijadikan Pusat Jajanan Malam

Dibentuknya Pusat Jajanan Malam di pasar Sukaramai dan pasar Halat untuk meningkatkan pendapatan PUD pasar sekaligus perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM.